Stowarzyszenie Psychorada

W dniu 29 sierpnia do ewidencji organizacji pozarządowych zostało wpisane Stowarzyszenie Psychorada, założone przez Anetę Styńska i Magdalenę Zientarską.  Będziemy zajmować się nieodpłatną pomocą psychologiczną dla osób potrzebujących.

 

Celami naszego stowarzyszenia są:

 • Wsparcie psychologiczne osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego i ich rodzin.
 • Działanie na rzecz propagowania wiedzy psychoterapeutycznej
 • Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób uczęszczających na terapie psychologiczne, seksuologiczne, psychiatryczne
 • Działania edukacyjne i psychoedukacyjne na rzecz ogółu społeczeństwa, rodziców, kadry pedagogicznej, młodzieży i mediów.
 • Wpływanie na kształt psychoedukacji szkolnej
 • Reagowanie na przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób w społeczeństwie

 

Swoje działania będziemy realizować poprzez:

 • organizację i prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego i ich rodzin
 • organizację i prowadzenie grup wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego i ich rodzin.
 • oddziaływanie na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych, itp.) w propagowaniu pomocy psychologicznej
 • dzielenie się doświadczeniami i prezentowanie problematyki rodzin osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologicznej na forum społecznym.
 • starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania odnośnie edukacji psychologicznej i seksualnej w szkołach, zmierzające do uwrażliwienia społecznego, kształtowania postaw szacunku względem innych ludzi oraz szeroko rozumianej empatii,
 • tworzenie projektów psychoedukacyjnych kształtujących postawy tolerancji i szacunku ludzi względem siebie, organizowanie szkoleń
 • propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji dla osób z problemami psychicznymi,
 • wspieranie i współudział w badaniach naukowych dotyczących zagadnień psychologicznych, szczególnie pomocy prowadzonej systemem online,
 • organizowanie konferencji i seminariów,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie psychoedukacji

Zachęcamy do przesyłania do nas swoich pomysłow w zakresie realziowania bezpłatnej pomocy psychologicznej. Co możemy wspólnei zrobić, aby żyło nam się lepiej.

 

Swoje działania w szczególności są skierowane do:

 • Osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego
 • Rodziców i rodzin osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego
 • Kadry pedagogicznej
 • Młodzieży
 • Mediów
 • Polityków
 • Osób opiniotwórczych
 • Organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą

 

Wiecej informacji w regulaminie Stowarzyszenia Psychorada >

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.